Närvarokrav

För att få godkänt på en kurs krävs minst 75 % närvaro.

All frånvaro räknas som frånvaro. Vid sjukdom, vård av barn eller annan nödvändig frånvaro, ska du så fort som möjligt kontakta skolan och anmäla din frånvaro.

Studierna på folkhögskola är frivilliga. Men när du börjat studera hos oss är närvaron obligatorisk.

Om du har lägre närvaro än 75 % försämrar du dina möjligheter till utveckling. Godkänd närvaro är också ett krav för att få behörighet i ett ämne.

Observera att du kan bli återbetalningsskyldig till CSN om du har för hög frånvaro. Om du är under 20 år och har för stor frånvaro kan du mista möjligheten till studiebidrag.

Du som har fyllt 20 år och får studiemedel från CSN måste ordna läkarintyg om du är borta mer än 5 studiedagar. Du måste då själv ringa försäkringskassan och CSN och anmäla detta. Folkhögskolan har också skyldighet att rapportera din frånvaro till CSN.