Allmän kurs

På Allmän kurs på grundskolenivå/gymnasienivå studerar du allmänna ämnen som till exempel svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, men utbildningen innehåller också andra delar såsom friskvård, estetiska ämnen (exempelvis bild) etc. På SIMA folkhögskola anordnar vi temastudier, där flera ämnen ingår i ett tema. Ditt upplägg är individuellt anpassat efter egna uppsatta mål.

Intyg efter kursen

Efter att du gått klart Allmän kurs på grundskolenivå/gymnasienivå får du ett intyg som beskriver vad du studerat. Om du studerat så du nått omfattningskraven samt studieomdöme för att studera på högre nivå, så utfärdas ett studieomdöme/behörighet till högre studier.

På Allmän kurs på grundskolenivå får du kunskaper så att du senare kan studera vidare på gymnasienivå. Hur lång tid du behöver studera grundskolenivå/gymnasienivå beror på vad du har för tidigare studier bakom dig. Allmän kurs är också folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Du som inte slutfört din gymnasieutbildning kan gå upp till fyra år på allmän kurs hos oss. All undervisning sker på teckenspråk.

Passar den här kursen mig?

Allmän kurs passar dig som vill avsluta din grund- och/eller gymnasieutbildning och/eller studera för behörighet till högskolan, utveckla dig själv som människa och aktiv medborgare genom studier samt lära känna människor, samhället och världen bättre.

Fakta

Grundläggande

 • Allmän kurs 1-4 år, hel- eller deltid, distans.
 • Studier för allmänbildning och behörigheter motsvarande gymnasiet.
 • All undervisning sker på teckenspråk.
 • Start:
 • Plats: Stockholm, Göteborg, Örebro och Åkarp.

Antagning

 • Antagningskrav: Du måste ha fyllt 18 år.
 • Ansökan: Senaste datum för höstterminen är 20 maj och för vårterminen är det 20 november.
  I mån av plats tar vi även emot vid sen ansökan.
 • Kursen är studiemedelsberättigad.

Vi erbjuder:

 • Allmänbildning.
 • Omväxlande studier.
 • En berikande samvaro med andra vuxna i en teckenspråkig miljö.

Jag har läst Allmän kurs!

Glenn berättar om sin studieupplevelse på vår allmänna linje.