Särskild kurs

På särskild kurs ägnar du större del av studietiden att fördjupa dig inom speciella områden som du vill lära dig mer om.

Tillsammans med andra utvecklas du och får möjlighet att specialisera dig. Du kan även gå särskild kurs för att förberedda dig för en högre utbildning eller bara ägna dig åt något du är riktigt intresserad av. På särskild kurs studerar du inte allmänna ämnen som ger behörighet till högskolan. På särskild kurs får du ett intyg efter fullgjord kurs, men inget studieomdöme.  Ditt upplägg är individuellt anpassat efter egna uppsatta mål.

Kursstart: 11 januari

 

Konstkurs på distans – VT 2021

 
Kursen vänder till dig som är intresserad av konst och vill lära dig grunderna i teckning och måleri – på teckenspråk! Du kan både vara nybörjare eller har arbetat med konst tidigare.  
 
Eftersom kursen är på distans kan du vara var du vill i Sverige! Och du kan arbeta med dina bilder när det passar dig! 
 
Det här är en grundkurs i konst som ger dig möjlighet att prova på eller lära dig mer om olika tekniker inom teckning och måleri. Den ger dig även grundkunskaper i färg och form, komposition och konsthistoria.  
 
Du kommer att få undervisning genom förinspelade lektioner på teckenspråk samt länkar och annat material. Du får även kontinuerligt arbetsuppgifter som du ska lämna in och få respons på. Vi kommer att använda oss av plattformen Microsoft Teams. 
 
Före kursstarten kommer du att få en lista där det står vilka material du ska köpa in. 
 
Kurstyp: Särskild kurs 
Längd: 1 termin 
Ansök senast: 6 december 2020 
 
Antagningsvillkor:  
Deltagaren ska… 
fylla minst 18 år det år kursen startar 
ha tillgång till dator med webkamera alt. surfplatta samt bra internetuppkoppling. 
ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra sig kursen på distans. 
själv stå för all kostnad för konstnärsmaterial. 
 
Kostnad: 300 kr terminsavgift. Kostnad för material tillkommer. 
Kontakt: Hien Wollinger 
E-post: [email protected] 
Telefon: 0705-802705  
 
Att läsa på distans 
 
Kursen kommer till stor del byggas på skriftliga eller videoinspelade instruktioner och uppgifter. Du kommer att få en terminsplanering som du följer. Kursmaterialet består av videoinspelade lektioner och föreläsningar samt länkar till relevant material på nätet. Du får kontinuerligt olika bilduppgifter att lösa. Resultatet skickar du sedan in för att få respons på ditt arbete.  
 
Efter avslutad kurs förväntas du: 
ha grundläggande kunskaper i teckning och måleri. 
ha kännedom om några viktiga konstepoker och konstnärer i historien. 
ha grundläggande ord och begrepp för att diskutera dina och andras bilder. 
utveckla din förmåga att skapa utifrån en tanke eller idé. 

 

Särskild kurs - Språk-och samhällsfördjupning

Här fördjupar vi oss i språk - teckenspråk och svenska och i samhällskunskap. Den här kursen kan vara en bra förberedande utbildning  för att få grunder att ansöka till allmän kurs. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs. Du är berättigad CSN. 

Språk- och samhällsfördjupning finns på SIMA folkhögskola i Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp.

Kursstart: 11 januari


Särskild kurs - Drama/estetiska ämnen

Här får du möjlighet att prova på keramik, målning och drama. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

Drama/Estetiska ämnen finns på SIMA folkhögskola i Åkarp.

Kursstart: 11 januari


Särskild kurs - IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Här får du lära dig att hantera mobil, iPad och dator. Här finns både grund- och avancerad nivå. All under visning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

IKT finns på SIMA folkhögskola i Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp.

Kursstart: 11 januari


Särskild kurs - Inspirationskurs

Den här kursen passar dig som vill få möjligheten att prova på olika ämnen så som drama, data och kultur. Du är med och önskar vad kursen ska innehålla. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

Inspirationskurs finns på SIMA folkhögskola i Stockholm.

Kursstart: 11 januari

Jag har läst Särskild kurs!

Doina berättar om sin upplevelse av att studera på SIMA Folkhögskola.