Särskild kurs

På särskild kurs ägnar du större del av studietiden att fördjupa dig inom speciella områden som du vill lära dig mer om.

Tillsammans med andra utvecklas du och får möjlighet att specialisera dig. Du kan även gå särskild kurs för att förberedda dig för en högre utbildning eller bara ägna dig åt något du är riktigt intresserad av. På särskild kurs studerar du inte allmänna ämnen som ger behörighet till högskolan. På särskild kurs får du ett intyg efter fullgjord kurs, men inget studieomdöme.

Kursstart: 17 augusti


Särskild kurs - Språk-och samhällsfördjupning

Här fördjupar vi oss i språk - teckenspråk och svenska och i samhällskunskap. Den här kursen kan vara en bra förberedande utbildning för nyanlända för att få grunder att ansöka till allmän kurs. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs. Du är berättigad CSN. 

Språk- och samhällsfördjupning finns på SIMA folkhögskola i Göteborg, Stockholm, Åkarp och Örebro.

Kursstart: 17 augusti


Särskild kurs - Drama/estetiska ämnen

Här får du möjlighet att prova på keramik, målning och drama. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

Drama/Estetiska ämnen finns på SIMA folkhögskola i Åkarp.

Kursstart: 17 augusti


Särskild kurs - IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Här får du lära dig att hantera mobil, iPad och dator. Här finns både grund- och avancerad nivå. All under visning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

IKT finns på SIMA folkhögskola i Göteborg, Stockholm, Åkarp och Örebro.

Kursstart: 17 augusti


Särskild kurs - Inspirationskurs

Den här kursen passar dig som vill få möjligheten att prova på olika ämnen så som drama, data och kultur. Du är med och önskar vad kursen ska innehålla. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

Inspirationskurs finns på SIMA folkhögskola i Stockholm.

Kursstart: 17 augusti

Jag har läst Särskild kurs!

Doina berättar om sin upplevelse av att studera på SIMA Folkhögskola.