Vård- & omsorgsutbildning

SIMA folkhögskola startade första kursen januari 2019. Utbildningen omfattar 2 år och genomförs på heltid, 100 %. Undervisningsspråket är teckenspråk. Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningen är uppdelad på fyra terminer med möjlighet att komplettera med ytterligare två terminer med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet till högskola och universitet. Det är obligatorisk närvaro där teori varvas med praktik. I utbildningen ingår även ett antal studiebesök och externa föreläsningar. Utbildningen motsvarar de kurser som ingår i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Kursplan för vård- och omsorgsutbildning – 2-årig yrkesutbildning anslås i samband med att det blir aktuellt med en ny kursstart. Vi anslår då denna här på hemsidan.

på skolan om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta på denna utbildning.

Jag har läst Vård- och omsorgsutbildningen!

Maria berättar om Vård- & Omsorgsutbildningen.