YRKESUTBILDNING

Vård- och omsorgsutbildning

SIMA folkhögskola kommer augusti 2021 starta en teckenspråkig Vård- och omsorgsutbildning.

Kurstyp: Yrkesutbildning

Studietakt: 100% förlagd på enheten i Örebro

Behörighet: Grundskolebehörighet och teckenspråkig

Längd: 4 terminer, 2år

Kursstart: 16 augusti 2021

Kostnad: 300 kronor per termin för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter.

Det är obligatorisk närvaro där teori varvas med praktik. Praktikplatsen kan vara förlagd på annan ort än Örebro. Utbildningen motsvarar det nationella yrkespaketet med kurser från vård och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen är CSN berättigad.

Efter avslutat utbildning finns möjlighet att komplettera med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet.

Kontakta oss på skolan om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta på denna utbildning.

Kursansvarig: Sofia Larsson        [email protected]

 Sista ansökningsdag: 15 maj 

Stödassistent

SIMA Folkhögskola startade en ny yrkesutbildning till stödassisten augusti 2020. Genom att utbildningen är nästan helt på distansstudier har du möjlighet att styra din egen tid. Denna kurs passar dig som har en god självdisciplin och som är bra på att ta eget ansvar. Utbildningen är studiemedelberättigad (CSN).

Kurstyp: Yrkesutbilning

Studietakt: 100 %

Längd: 3 terminer, 1,5 år.

Kursstart: 

Antagningsvillkor:

Deltagaren ska fylla minst 18 år det år utbildningen startar

Kunskaper som motsvarar svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå samt kunna tillgodogöra sig undervisningen som sker på teckenspråk

Ha tillgång till dator med webkamera, bra internetuppkoppling

Ha god självdisciplinatt kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans

Vara beredd på att göra praktik på annan ort

Vara medveten om att viss kostnad för kurslitteratur kan tillkomma

 

Kursansvarig: Sandra Anlow  mobilnummer: 0727-064539

[email protected]

Kostnad: 300 kronor per termin för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter. 

Jag har läst Vård- och omsorgsutbildningen!

Maria berättar om Vård- & Omsorgsutbildningen.