YRKESUTBILDNING

Stödassistent

SIMA Folkhögskola startar en ny yrkesutbildning till stödassisten i augusti 2020. Genom att utbildningen är nästan helt på distansstudier har du möjlighet att styra din egen tid. Denna kurs passar dig som har en god självdisciplin och som är bra på att ta eget ansvar. Utbildningen är studiemedelberättigad (CSN).

Kurstyp: Yrkesutbilning

Studietakt: 100%

Längd: 3 terminer, 1,5 år.

Kursstart: 17 augusti

Träffar: Två introduktionsdadar innan utbildningen påbörjas, därefter en fysisk träff varje vecka. Den fysiska träffen är en heldag i skolans lokaler.

Studierna kommer att bedrivas på distans fyra dagar i veckan samt en fysisk träff varje vecka i SIMA Folkhögskolas lokaler i Göteborg. Som deltagare hos oss blir du en del av gemenskapen på SIMA Folkhögskola. Folkhögskola är en egen studieform som bland annat baseras på frihet under ansvar. Särskilt på distansutbildning krävs det att du har god självdisciplin och är bra på att ta eget ansvar på grund av att utbildningen till största delen baseras på självstudier. Vi önskar hög aktivitet och att uppgifterna lämnas in i tid. I utbildningen utgår lärandet från dina och dina kurskamraters behov, erfarenheter och förkunskaper.

Under din studietid hos oss får du stöd för att nå dina önskade mål med utbildningen genom kontinuerlig kontakt via våra digitala plattform liksom vårt videokonferenssystem med teckenspråkiga lärare. Studierna och studieuppgifterna bygger till stor del på skriftliga instruktioner och uppgifter. Samarbeten och grupparbeten med kurskamraterna samt redovisningar är också en del av vårt arbetssätt.

I studierna ingår fyra veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider, vilket kan innebära tidiga mornar, kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Kursansvarig kommer vara behjälplig i processen att leta praktikplatser, det är dockk deltagaren själv som ska vara den drivande i att kontakta arbetsgivare och söka praktikplatser. De som har arbeten inom området kan genomföra sin praktik på sin arbetsplats, med en utbildadkollega som handledare.

Under studietiden läser du följande ämnen:

 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor
 • Socialpedagogik
 • Orientering i grundläggande anatomi/ fysiologi
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Samhällsbaserad psykolgi
 • Socialt arbete
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik
 • Vård- och omsorgsarbete- ur ett helhetsperspektiv
 • Projektarbete/ examensarbete
 • APL 4 veckor.

Antagningsvillkor:

 • Deltagaren ska fylla minst 18 år det år utbildningen startar
 • Kunskaper som motsvarar svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå samt kunna tillgodogöra sig undervisningen som sker på teckenspråk
 • Ha tillgång till dator med webkamera, bra internetuppkoppling
 • Ha god självdisciplinatt kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans
 • Vara beredd på att göra praktik på annan ort
 • Vara medveten om att viss kostnad för kurslitteratur kan tillkomma

Intervju via videosamtal kommer att ske med alla sökanden. I samband med din ansökan via vår hemsida mailar du även ett personligt brev till vår kursansvarige Sandra Anlow där du beskriver vem du är och vad dina ambitioner är med studierna. Har du tidigare yrkeserfarenheter är detta en merit när vi väljer vilka som blir antagna.

Kursansvarig: Sandra Anlow  mobilnummer: 0727-064539

Kostnad: 300 kronor per termin för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper i de ämnen som krävs för att få ett arbete som stödassistent, efterfrågan på stödassistenter är stor och utbildade teckenspråkiga stödassister efterfrågas på arbetsmarknaden. Målet är att deltagaren efter avslutad utbildning ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom funktionshinderområdet exempelvis boendestödjare, daglig verksamhet, personlig assistent, ledsagare och avlösare.

Vård- & omsorgsutbildning

SIMA folkhögskola startade första kursen januari 2019. Under 2020 kommer ingen ny kurs starta.

Utbildningen omfattar 2 år och genomförs på heltid, 100 %. Undervisningsspråket är teckenspråk. Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningen är uppdelad på fyra terminer med möjlighet att komplettera med ytterligare två terminer med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet till högskola och universitet. Det är obligatorisk närvaro där teori varvas med praktik. I utbildningen ingår även ett antal studiebesök och externa föreläsningar. Utbildningen motsvarar de kurser som ingår i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Kursplan för vård- och omsorgsutbildning – 2-årig yrkesutbildning anslås i samband med att det blir aktuellt med en ny kursstart. Vi anslår då denna här på hemsidan.

på skolan om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta på denna utbildning.

Jag har läst Vård- och omsorgsutbildningen!

Maria berättar om Vård- & Omsorgsutbildningen.