CSN

Under tiden du studerar har du rätt att ansöka om studiestöd via CSN för studier på grund- eller gymnasienivå. För mer information om studiemedel och hur du ansöker besök CSN:s hemsida: www.csn.se. Du kan också studera med andra bidragsformer ex. via Försäkringskassan. Önskar du rådgivning eller stöd för att diskutera studieekonomi kan skolans kurator vara behjälplig.

Uteblivet bidrag

Kontakta CSN, om det är något som inte stämmer. Behöver du intyg från SIMA Folkhögskola eller något som inte stämmer som vi meddelat CSN, kontakta koordinator .

Frånvaro

All frånvaro räknas som frånvaro. Vid sjukdom, vård av barn eller annan nödvändig frånvaro, ska du så fort som möjligt kontakta skolan och anmäla din frånvaro samt till CSN eftersom det kan påverka ditt studieresultat.

Observera att du kan bli återbetalningsskyldig till CSN om du har för hög frånvaro. Om du är under 20 år och har för stor frånvaro kan du mista möjligheten till studiebidrag. Vi rekommenderar den som har hög frånvaro att avbryta studierna eller göra studieuppehåll. Anmäl alltid längre sjukfrånvaro till CSN.

Du som har fyllt 20 år och får studiemedel från CSN måste ordna läkarintyg om du är borta mer än 5 studiedagar. Du måste då själv ringa försäkringskassan och CSN och anmäla detta. Folkhögskolan har också skyldighet att rapportera din frånvaro till CSN.

Närvarokrav

För att få godkänt på en kurs krävs minst 75 % närvaro.

All frånvaro räknas som frånvaro. Vid sjukdom, vård av barn eller annan nödvändig frånvaro, ska du så fort som möjligt kontakta skolan och anmäla din frånvaro.

Studierna på folkhögskola är frivilliga. Men när du börjat studera hos oss är närvaron obligatorisk.

Om du har lägre närvaro än 75 % försämrar du dina möjligheter till utveckling. Godkänd närvaro är också ett krav för att få behörighet i ett ämne.

Observera att du kan bli återbetalningsskyldig till CSN om du har för hög frånvaro. Om du är under 20 år och har för stor frånvaro kan du mista möjligheten till studiebidrag.

Du som har fyllt 20 år och får studiemedel från CSN måste ordna läkarintyg om du är borta mer än 5 studiedagar. Du måste då själv ringa försäkringskassan och CSN och anmäla detta. Folkhögskolan har också skyldighet att rapportera din frånvaro till CSN.