Drogpolicy

Drogpolicy

SIMA, folkhögskola har en tydlig alkohol- och drogpolicy, denna policy innebär att det är nolltolerans gällande droger och alkohol. Folkhögskolan skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldiga att förebygga ohälsa och olycksfall bl.a. orsakat av alkohol och narkotika (Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160).

Alkohol

Deltagare får inte förvara, sälja, förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade inom skolans område eller i all verksamhet som sker i skolans regi (t.ex. studieresor).

Narkotika

Narkotikastrafflagen (SFS 1968:64 1 §) säger att det är förbjudet att inneha, konsumera eller sälja preparat som är klassade som narkotika. Konsumtion och innehav av små mängder kan ge upp till 6 månaders fängelse.

Konsumering av alkohol eller droger under skoltid innebär omedelbar avhysning från skolan i väntan på beslut från lagledare/biträdande rektor/rektor beroende på handlingens art.

Fredrik Skillermark, rektor
190819