Intyg ,behörigheter och studieomdöme

Studieintyg

Du erhåller intyg på vilka ämnen och under vilken tid du studerat på SIMA folkhögskola. Ett kursintyg med kursinnehåll delas ut till alla deltagare som har minst 75 % närvaro.

Studieomdöme

Du erhåller studieomdöme på egen begäran.
Omprövning kan ske av studieomdömen.

Behörighet

Vår Allmänna kurs, oavsett om du läser på grundskolenivå eller gymnasienivå, bedrivs ämnesövergripande.

På Allmän kurs (grundskolenivå) gäller följande:

Efter att du gått klart Allmän kurs på grundskolenivå får du ett intyg som beskriver vad du studerat. Om du gått minst ett år på folkhögskolans Allmänna kurs och nått upp till en nivå motsvarande årskurs 9 (och läst svenska, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9/10) intygar folkhögskolan att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasienivå.

På Allmän kurs (gymnasienivå) gäller följande:

Folkhögskolorna har inte betyg. Folkhögskolornas allmänna kurser har ett annat system. Du kan få grundläggande behörighet för att studera vidare på högskola. För grundläggande behörighet måste två krav uppfyllas:

Delkrav 1 (omfattning): du behöver ha sammanlagt tre års studier på gymnasienivå. Om du behöver ett, två eller tre år på Allmän kurs beror på vad du studerat tidigare och vilka behörigheter du vill uppnå.

Delkrav 2 (innehåll): du måste också uppnå motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan och sju för yrkeshögskolan. Det innebär inte att du läser på exakt samma sätt som på gymnasiet. På vår folkhögskola läser du ofta ämnena i tema och/eller projekt.

Innehållskrav till högskolan

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Utöver detta kan ofta fler gymnasiala kurser erbjudas men vilka varierar från folkhögskola till folkhögskola.

Innehållskrav till yrkeshögskolan

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Vägen till högskolestudier

Folkhögskolestuderande som söker till högskolan har en egen kvotgrupp. Då söker man med hjälp av sitt studieomdöme samt intyg om grundläggande behörighet.

Studieomdömet är en gemensam bedömning av lärarna om dina möjligheter att på ett meningsfullt sätt klara teoretiska högskolestudier. Folkbildningsrådet har beslutat om vilka kriterier som ska gälla studieomdömet.

Läs mer om behörigheter på folkhögskola på folkhögskola.nu.