Mo Gårds Folkhögskoleförenings styrelse

Lars Vikinge

Ordförande

Mindy Drapsa

Vice ordförande

P-O Edberg

Ledamot

Lars Rydvall

Ledamot

Ragnar Veer

Ledamot

Mia Modig

Ledamot

Anders Härnbro

Ledamot

Medlemmar i föreningen

Huvudman och medlemmar i föreningen
SIMA Folkhögskola är en ideell förening och drivs av Mo Gårds Folkhögskoleförening. Mo Gårds Folkhögskoleförening har två medlemmar: Stiftelsen Mo Gård och Tyst Teater. Styrelsen som är tillsatt fattar beslut och ger riktlinjer för verksamheten på SIMA Folkhögskola och dess innehåll.