SIMA Folkhögskoleförenings styrelse

Anders Härnbro

Ordförande

anders.harnbro@gmail.com

Mia Modig

Vice ordförande

Marika Hedberg

Ledamot

Lars Rydvall

Ledamot

Greger Bååth

Ledamot

Ragnar Veer

Ledamot

Ulrica Broddstedt

Ledamot

Medlemmar i föreningen

Huvudman och medlemmar i föreningen
SIMA Folkhögskola är en ideell förening och drivs av SIMA Folkhögskoleförening. SIMA Folkhögskoleförening har en medlem: Stiftelsen Mo Gård. Styrelsen som är tillsatt fattar beslut och ger riktlinjer för verksamheten på SIMA Folkhögskola och dess innehåll.