SIMA Folkhögskoleförenings styrelse

Ragnar Veer

Ordförande

[email protected]

Anders Härnbro

Vice ordförande

Marika Hedberg

Ledamot

Lars Rydvall

Ledamot

Greger Bååth

Ledamot

Mia Modig

Ledamot

Ulrica Broddstedt

Ledamot

Medlemmar i föreningen

Huvudman och medlemmar i föreningen
SIMA Folkhögskola är en ideell förening och drivs av SIMA Folkhögskoleförening. SIMA Folkhögskoleförening har två medlemmar: Stiftelsen Mo Gård och Riksteatern Crea tidigare Tyst Teater. Styrelsen som är tillsatt fattar beslut och ger riktlinjer för verksamheten på SIMA Folkhögskola och dess innehåll.