Skolans historia

Kortfakta:

1992 Folkhögskolan startade i Finspång som en filial till Västanvik.

1997 Självständig folkhögskola - Mo Gård folkhögskola.

2007 Mo Gård folkhögskola startar i Stockholm.

2009 Mo Gård folkhögskola startar i Åkarp.

2012 Mo Gård folkhögskola startar i Göteborg.

2017 Mo Gård folkhögskola  startar i Örebro. Mo Gård folkhögskolas undervisningsenhet i Norrköping läggs ned i juni 2017, kvar i Norrköping blir folkhögskolans administration.

2019 Mo Gård folkhögskola byter namn till SIMA Folkhögskola 19 augusti detta år och finns idag med undervisningsverksamhet i Stockholm, Åkarp, Göteborg och Örebro och en administrativ enhet i Norrköping.