Allmän kurs

BasGrundläggandeDistans

Allmän kurs Bas

Det här är kursen för dig som vill ha ett studieförberedande år innan du fortsätter dina studier på Allmän kurs.

Utbildningsort: Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Ekonomi: Kursen är studiemedelsberättigad
Kostnad: Terminsavgift 300 kronor
Kursstart: 15 augusti
Sista ansökningsdag: 20 maj
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
Antagning: Intervjuer

Syfte med kursen:

 • Vara starten i en fortsatt studiegång som kan ge grundskole- och/eller gymnasiekompetens

Arbetssätt:

 • All undervisning sker på teckenspråk
 • Kartläggning av deltagarens behov är en del av kursen
 • Digitala hjälpmedel och plattformar (Microsoft Teams) är också en viktig del av studierna
 • Vi jobbar med flexibelt lärande genom bland annat temastudier där flera ämnen ingår i ett tema
 • Deltagarna kan delta i olika studiegrupper utifrån förkunskaper och behov

Innehåll:

 • Repetition av grundskoleämnena svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. Möjlighet till repetition finns även i ämnen religion, historia samt naturkunskap
 • Grundläggande studieteknik
 • Handledning/individuella samtal och pedagogisk kartläggning
 • Möjlighet att börja att läsa in enstaka ämnen som till exempel svenska och matematik på Allmän kurs
 • Skolgemensamma aktiviteter
 • Deltagarna får en Individuell studieplan (ISP) och stöttning utifrån sina studiebehov och förutsättningar
 • Deltagarna är med och påverkar sina studier och kursens innehåll
 • I en identitetsskapande miljö tillsammans med andra utvecklas deltagaren och lär i gemenskap

Allmän kurs grundskole- och gymnasienivå

På Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå studerar du allmänna ämnen som till exempel svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, men utbildningen innehåller också andra delar såsom friskvård, estetiska ämnen (exempelvis bild) etc. På SIMA Folkhögskola anordnar vi temastudier, där flera ämnen ingår i ett tema. Ditt upplägg är individuellt anpassat efter egna uppsatta mål.

Utbildningsort: Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Längd: 1-4 år
Studietakt: 100%
Ekonomi: Kursen är studiemedelsberättigad
Kostnad: Terminsavgift 300 kronor
Kursstart: 15 augusti
Sista ansökningsdag: 20 maj
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Intyg efter kursen

Efter att du gått klart Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå får du ett intyg som beskriver vad du studerat. Om du studerat så du nått omfattningskraven samt studieomdöme för att studera på högre nivå, så utfärdas ett studieomdöme/behörighet till högre studier.

På Allmän kurs på grundskolenivå får du kunskaper så att du senare kan studera vidare på gymnasienivå. Hur lång tid du behöver studera grundskole- och gymnasienivå beror på vad du har för tidigare studier bakom dig. Allmän kurs är också folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Du som inte slutfört din gymnasieutbildning kan gå upp till fyra år på allmän kurs hos oss. All undervisning sker på teckenspråk.

Passar den här kursen mig?

Allmän kurs passar dig som vill avsluta din grund- och/eller gymnasieutbildning och/eller studera för behörighet till högskolan, utveckla dig själv som människa och aktiv medborgare genom studier samt lära känna människor, samhället och världen bättre.

Allmän kurs På distans

Allmän kurs på distans är en utbildning för dig som vil ha gymnasiebehörighet, utvecklas som person och höja din allmänna kompetens. Genom distansstudier har du möjlighet att styra din egen tid. Denna kurs passar dig som har en god självdisciplin och är bra på att ta eget ansvar. Utbildningen är studiemedelsberättigad (CSN).

Två obligatoriska fysiska träffar per termin om två dagar vardera (ibörjan och slutet av terminen) på någon av våra fyra enheter. Obligatoriska nätträffar kommer även att genomföras.

Vi erbjuder även regelbundet in till evenemang såsom friluftsdagar, studiebesök och andra gemensamma aktiviteter på våra enheter som är frivilliga att vara med på.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, distans
Studietakt: 100%
Längd: 1-3 år
Kursstart: 15 augusti
Sista ansökningsdag: 20 maj
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Antagningsvillkor:

 • Du ska ha fyllt minst 18 år det år utbildningen startar
 • Du har godkänd behörighet i ämnena svenska och matematik på grundskolenivå
 • Du har tillgång till dator med webkamera, bra internetuppkoppling
 • Du har god självdisciplin att kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans

Intervju via videosamtal kommer att ske med alla sökanden. I samband med din ansökan via vår hemsida skickar du ett personligt brev per mail till vår kursansvarige Jenny Ryttervik där du beskriver vem du är och vad dina ambitioner är med studierna.

Kostnad: 300 kronor i terminsavgift för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter m.m.
Kursansvarig: Jenny Ryttervik 0725-386200 (SMS och videosamtal)
E-post:

Under studietiden läser du de gymnasieämnen som du saknar.  I grundläggande högskolebehörighet ingår följande ämnen:

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionkunskap 1
 • Historia 1a1

Att läsa på distans

Du kan söka utbildningen vart du är bor i Sverige. Du blir en del av gemenskapen på SIMA Folkhögskola. Folkhögskola har en egen studieform som bland annat baseras på frihet under ansvar. Särskilt på distansutbildning krävs det att du har god självdisciplin och är bra på att ta eget ansvar på grund av att utbildningen till största delen baseras på självstudier och det är du själv som organiserar dina studier. Vi önskar hög aktivitet och att uppgifterna lämnas in i tid. I utbildningen utgår lärandet från dina och dina kurskamraters behov, erfarenheter och förkunskaper.

Under din studietid hos oss får du stöd för att nå dina önskade mål med utbildningen genom kontinuerlig kontakt via vår digitala plattform liksom vårt videokonferenssystem med tecknespråkiga lärare. Studierna bedrivs till stor del i ämnesövergripande teman och studieuppgifterna bygger till stor del på skriftliga instuktioner och uppgifter. Engelska och matematik studeras separat. samarbeten och grupparbeten med kurskamraterna samt redovisningar är en del av arbetssättet.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avklarad kurs har du blivit godkänd i de ämnen du saknar från gymnasiet och därmed skaffat dig grundkäggande högskolebehörighet. Du har även mognat som person, fått ökade kunskaper, ökat självförtroende samt ansvarstagande.

Fakta

Allmän kurs

 • Allmän kurs 1-4 år, hel- eller deltid, distans.
 • Studier för allmänbildning och behörigheter motsvarande grundskolenivå och gymnasienivå.
 • All undervisning sker på teckenspråk.
 • Start: 14 augusti
 • Plats: Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö/Lund.

Antagning

 • Antagningskrav: Du måste ha fyllt 18 år.
 • Ansökan: Senaste datum för höstterminen är 20 maj och för vårterminen är det 20 november.
  I mån av plats tar vi även emot vid sen ansökan.
 • Kursen är studiemedelsberättigad.

Vi erbjuder:

 • Allmänbildning.
 • Omväxlande studier.
 • En berikande samvaro med andra vuxna i en teckenspråkig miljö.

Jag har läst Allmän kurs!

Glenn berättar om sin studieupplevelse på vår allmänna linje.