Uppdragsutbildning

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Vi vänder oss till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som saknar slutbetyg från grundskola eller gymnasium och är teckenspråkig. Vi erbjuder dig att prova på studier på vår folkhögskola under tre månader. Vi underlättar för dig att påbörja eller återgå till fortsatta studier på din studienivå. Kursinnehållet utformas tillsammans med deltagarna. Kursen är inte behörighetsgivande, utan har som mål att skapa motivation till fortsatta studier. Du sätter själv upp mål för dina studier för att få lagom stora utmaningar utifrån dina behov. Du kommer tillsammans med övriga deltagare att delta i gemensamma aktiviteter på skolan och även att prova på den ordinarie undervisningen.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information eller

Etableringskurs för dig som är nyanländ i Sverige

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända invandrare och innehåller studier ibland annat svenska språket, svenska teckenspråket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Kursen är på sex månader och ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka deltagare som finns i gruppen och vad de har för tidigare erfarenheter. Deltagarna måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information eller maila till oss. 

Svenska från dag ett

Svenska från dag ett på folkhögskola: syftet är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet, samt att få undervisning i svenska och om samhället. Anslaget avser asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kontakta oss på skolan om du vill ha mer information eller är intresserad.

SFI - Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket och svenskt teckenspråk. Det är kommunen som avgör om en studerande har rätt till och behörighet att studera på SFI. SIMA Folkhögskola har betygsrätt i SFI och erbjuder kurserna A,B,C och D.

Kontakta oss på skolan om du vill ha mer information eller är intresserad. 

Uppdrag för gymnasiestudier från 16 år

Om du av någon anledning inte har möjlighet att slutföra dina gymnasiestudier på din gymnasieskola är vi beredda att erbjuda ett undervisningsupplägg där vi är utförare av gymnasieskolans utbildning. Vi har en regelbunden kontakt med din gymnasieskola för avstämning hur utvecklingen går och att det är mot bakgrund av vår dokumentation och avstämning som sedan gymnasieskolan sätter betygen

Kontakta vår biträdande rektor eller på telefon 0730-33 43 00. 

 

Vid intresse kontakta oss.