På särskild kurs ägnar du större del av studietiden att fördjupa dig inom speciella områden som du vill lära dig mer om.

Tillsammans med andra utvecklas du och får möjlighet att specialisera dig. Du kan även gå särskild kurs för att förberedda dig för en högre utbildning eller bara ägna dig åt något du är riktigt intresserad av. På särskild kurs studerar du inte allmänna ämnen som ger behörighet till högskolan. På särskild kurs får du ett intyg efter fullgjord kurs, men inget studieomdöme.  Ditt upplägg är individuellt anpassat efter egna uppsatta mål.

 

Språk-och samhällsfördjupning

Det här är kursen för dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper i svenskt teckenspråk och att läsa och skriva på svenska. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna bli delaktig i det svenska samhället. Den här kursen kan också vara en förberedande utbildning för att ansöka till Allmän kurs. All undervisning sker på teckenspråk. Du måste ha fyllt 18 år för att söka denna kurs. 

Utbildningsort: Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Längd: Vi anpassar utbildningen individuellt (ca 1-3 år, ibland längre beroende på behov)
Ekonomi: Kursen är inte studiemedlesberättigad
Kostnad: Terminsavgift 300 kronor
Kursstart: 15 augusti
Sista ansökningsdag: 20 maj
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
Antagning: Intervjuer

Syfte med kursen:

 • Att utveckla en funktionell och vardaglig svenska (teckenspråk samt svenskt läs- och skrivspråk) och få ökade kunskaper om samhället så att du klarar dig bra i vardagslivet och arbetslivet

Arbetssätt:

 • All undervisning sker på svenskt teckenspråk
 • Alla deltagare har en indviduell studieplan
 • Vi jobbar med flexibelt lärande, bland annat genom temastudier med både klassrumsundervisning och studiebesök, där vi lär oss om samhället ur olika perspektiv
 • Multimodal undervisning
 • Digitala verktyg och plattformar (Microsoft Teams) är också en viktig del av studierna

Innehåll:

 • Svenskt teckenspråk
 • Grundläggande samhällskunskap 
 • Svenskt skriv- och lässpråk
 • Grundläggande matematik
 • Introduktion av studieteknik
 • Skolgemensamma aktiviteter
 • Deltagarna har möjlighet att påverka sina studier och kursens innehåll tillsammans med läraren
 • I en identitetsskapande miljö tillsammans med andra utvecklas deltagaren och lär i gemenskap

 

Senior kurs/ Inspirationskurs på våra enheter

Deltagarna på senior kursen är mogna människor med en lång livs- och yrkeserfarenhet bakom sig. En bärande idè och utgångspunkt i studierna är därför att utgå från denna kunskap och erfarenhet varför dialog/samtalet och reflektionen blir viktigt i de olika mötena.

Dom personliga syftena med att gå kursen kan variera. Några går kursen för att lära sig  nya saker, andra för den sociala gemenskapen med andra kursdeltagare medför en trevlig samvaro med intressanta människor, vilket stimulerar till nya tankar och nytt lärande.


Örebro:
För dig som vill utveckla dina kunskaper om olika funktioner och möjligheter som din mobiltelefon/surfplatta har och om digitala tjänster som 1177.se, bankID, Kivra, Swish, Facebook, WhatsApp, Messenger med mera
Stockholm:
För dig som vill utveckla dina kunskaper om olika funktioner och möjligheter som din mobiltelefon/surfplatta har och om digitala tjänster som 1177.se, BankID, Kivra, Swish, Facebook, WhatsApp, Messenger, med mera. Parallellt med det har vi inspirationsteman i block där kursgruppen genomgår olika teman/områden som anpassas efter gruppens önskemål - en väldigt inspirerande kurs där du är med och önskar vad kursen ska innehålla.
Göteborg:
För dig som vill utveckla dina kunskaper om olika funktioner och möjligheter som din mobiltelefon/surfplatta har och om digitala tjänster som 1177.se, BankID, Kivra, Swish, Facebook, WhatsApp, Messenger, med mera.
Malmö/Lund:

Kurstyp: Särskild kurs
Längd: Vi anpassar utbildningen individuellt
Studietakt: 50%
Ekonomi: Kursen är inte studiemedelsberättigad
Kostnad: Terminsavgift 300 kronor
Kursstart: 15 augusti
Sista ansökningsdag: 20 maj
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Kreativt skrivande på distans

Kursen är för dig som tycker om att skriva och berätta. Den vänder sig till dig som redan har provat på att skriva, till dig som skriver regelbundet och till dig som aldrig tidigare har skrivit men som vill prova. Kursen är för dig som är teckenspråkig och vill prova på kreativt skrivande på svenska. Det ska vara roligt att skriva!

Du kan bo var som helst i Sverige och ändå delta, och du kan skriva precis när det passar dig!
Du behöver inte ha perfekt svenska, det är inte en kurs i svenska språket. Vi fokuserar på berättandet, läsandet och skrivandet.

Du kommer att få förinspelade skrivövningar och mindre föredrag på teckanspråk. Vi använder oss av plattformen Teams, och där lämnar du även dina skrivövningar. Kursledaren ger respons och stöd i enskilda samtal, och du träffar dina kurskamrater på gemnesamma onlineträffar där ni övar på att diskutera varandras texter.

Det blir även ett par fysiska träffar i början och slutet av terminen, plats bestäms senare.

Utbildningsort: Distans
Kurstyp: Särskild kurs
Kostnad: Terminsavgift 300 kronor
Längd: 1 termin
Studietakt: 50%
Studiekonomi: Kursen är studiemedelsberättigad
Kursstart: 15 augusti
Sista ansökningsdag: 20 maj
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
Antagning: Intervjuer

Konst och keramik

Här får du möjlighet att prova på keramik, målning och drama. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

Utbildningsort: Malmö/Lund.
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: Vi anpassar utbildningen individuellt
Studietakt: 50%
Ekonomi: Kursen är studiemedelsberättigad
Kostnad: Terminsavgift 300 kronor samt material
Kursstart: 15 augusti
Sista ansökningsdag: 20 maj
Sena ansökningar behandlas i mån av plats
Antagning: Intervjuer

Konstkurs på distans 

Kursen vänder till dig som är intresserad av konst och vill lära dig grunderna i teckning och måleri – på teckenspråk! Du kan både vara nybörjare eller har arbetat med konst tidigare.  
 
Eftersom kursen är på distans kan du vara var du vill i Sverige! Och du kan arbeta med dina bilder när det passar dig! 
 
Det här är en grundkurs i konst som ger dig möjlighet att prova på eller lära dig mer om olika tekniker inom teckning och måleri. Den ger dig även grundkunskaper i färg och form, komposition och konsthistoria.  
 
Du kommer att få undervisning genom förinspelade lektioner på teckenspråk samt länkar och annat material. Du får även kontinuerligt arbetsuppgifter som du ska lämna in och få respons på. Vi kommer att använda oss av plattformen Microsoft Teams. 
 
Före kursstarten kommer du att få en lista där det står vilka material du ska köpa in. 
 
Utbildningsort: Distans
Kurstyp: Särskild kurs 
Längd: 1 termin 
Studietakt: 50%
CSN berättigad: A 2 - Gymnasienivå
Ansök senast: 
Sena ansökningar behandlas i mån av plats
Kursstart: ingen planerad kursstart ht24


Antagningsvillkor:
  

Deltagaren ska… 

 • fylla minst 18 år det år kursen startar 
 • ha tillgång till dator med webkamera alt. surfplatta samt bra internetuppkoppling 
 • ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra sig kursen på distans 
 • själv stå för all kostnad för konstnärsmaterial 

Kostnad: 300 kr terminsavgift. Kostnad för material tillkommer. 
Kontakt: Hien Wollinger 
E-post:  
Telefon: 0705-802705  

Att läsa på distans 

Kursen kommer till stor del byggas på skriftliga eller videoinspelade instruktioner och uppgifter. Du kommer att få en terminsplanering som du följer. Kursmaterialet består av videoinspelade lektioner och föreläsningar samt länkar till relevant material på nätet. Du får kontinuerligt olika bilduppgifter att lösa. Resultatet skickar du sedan in för att få respons på ditt arbete.  

Efter avslutad kurs förväntas du: 

 • ha grundläggande kunskaper i teckning och måleri
 • ha kännedom om några viktiga konstepoker och konstnärer i historien
 • ha grundläggande ord och begrepp för att diskutera dina och andras bilder
 • utveckla din förmåga att skapa utifrån en tanke eller idé 

Jag har läst Särskild kurs!

Doina berättar om sin upplevelse av att studera på SIMA Folkhögskola.