På särskild kurs ägnar du större del av studietiden att fördjupa dig inom speciella områden som du vill lära dig mer om.

Tillsammans med andra utvecklas du och får möjlighet att specialisera dig. Du kan även gå särskild kurs för att förberedda dig för en högre utbildning eller bara ägna dig åt något du är riktigt intresserad av. På särskild kurs studerar du inte allmänna ämnen som ger behörighet till högskolan. På särskild kurs får du ett intyg efter fullgjord kurs, men inget studieomdöme.  Ditt upplägg är individuellt anpassat efter egna uppsatta mål.

Språk-och samhällsfördjupning

Det här är kursen för dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper i svenskt teckenspråk och att läsa och skriva på svenska. Utbildningen ger dig kunskap och vertyg för att kunna bli delaktig i det svenska samhället. Den här kursen kan också vara en förberedande utbildning för att ansöka till Allmän kurs. All undervisning sker på teckenspråk. Du måste ha fyllt 18 år för att söka denna kurs. 

Utbildningsort: Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Längd: Vi anpassar utbildningen individuellt (ca 1-3 år, ibland längre beroende på behov)

Ekonomi: Kursen är studiemedlesberättigad

Kostnad: Terminsavgift 300 kronor

Start: 10 januari

Sistan ansökningsdag: 20 november
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Antagning: Intervjuer

 

Syfte med kursen:

 • Att utveckla en funktionell och vardaglig svenska (teckenspråk samt svenskt läs- och skrivspråk) och få ökade kunskaper om samhället så att du klarar dig bra i vardagslivet och arbetslivet

Arbetssätt:

 • All undervisning sker på svenskt teckenspråk
 • Kartläggning av deltagarens behov är en del av kursen, och kursinnehållet anpassas individuellt
 • Vi jibbar med flexibelt lärande, bland annat genom temastudier med både klassrumsundervisning och studiebesök, där vi lär oss om samhället ur olika perspektiv
 • Multimodal undervisning
 • Digitala verktyg och plattformar (Microsoft Teams) är också en viktig del av studierna

Innehåll:

 • Svenskt teckenspråk
 • Omvärldskunskap och förståelse av det svenska samhället, dess olika myndigheter, normer och kultur
 • Svenskt skriv- och lässpråk
 • Grundläggande matematik
 • Introduktion av studieteknik
 • Skolgemensamma aktiviteter
 • Deltagarna har möjlighet att påverksa sina studier och kursens innehåll tillsammans med läraren
 • I en identitetsskapande miljö tillsammans med andra utvecklas deltagaren och lär i gemenskap
 • Möjlighet att göra prövning i SFI

 

Senior kurs

Deltagarna på senior kursen är mogna människor med en lång livs- och yrkeserfarenhet bakom sig. En bärande idè och utgångspunkt i studierna är därför att utgå från denna kunskap och erfarenhet varför dialog/samtalet och reflektionen blir viktigt i de olika mötena.

Dom personliga syftena med att gå kursen kan  variera. Några går kursen för att lära sig  nya saker, andra för den sociala gemenskapen med andra kursdeltagare medför en trevlig samvaro med intressanta människor, vilket stimulerar till nya tankar och nytt lärande.

Exempel på ämnen kan vara: sociala medier -omvärldskunskap -friskvård - svenska -teckenspråk -engelska -data, mobil. mm.

Utbildningsort: Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: Vi anpassar utbildningen individuellt

Studietakt: 50%

Ekonomi: Kursen är inte studiemedelsberättigad

Kostnad: Terminsavgift 300 kronor

Kursstart: 10 januari

Konst och keramik

Här får du möjlighet att prova på keramik, målning och drama. All undervisning sker på teckenspråk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få söka denna kurs.

Utbildningsort: Åkarp.

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: Vi anpassar utbildningen individuellt

Studietakt: 50%

Ekonomi: Kursen är inte studiemedelsberättigad

Kostnad: Terminsavgift 300 kronor samt material

Kursstart: 10 januari

Sista ansökningsdag: 20 november

Antagning: Intervjuer

Konstkurs på distans 

Kursen vänder till dig som är intresserad av konst och vill lära dig grunderna i teckning och måleri – på teckenspråk! Du kan både vara nybörjare eller har arbetat med konst tidigare.  
 
Eftersom kursen är på distans kan du vara var du vill i Sverige! Och du kan arbeta med dina bilder när det passar dig! 
 
Det här är en grundkurs i konst som ger dig möjlighet att prova på eller lära dig mer om olika tekniker inom teckning och måleri. Den ger dig även grundkunskaper i färg och form, komposition och konsthistoria.  
 
Du kommer att få undervisning genom förinspelade lektioner på teckenspråk samt länkar och annat material. Du får även kontinuerligt arbetsuppgifter som du ska lämna in och få respons på. Vi kommer att använda oss av plattformen Microsoft Teams. 
 
Före kursstarten kommer du att få en lista där det står vilka material du ska köpa in. 
 
Utbildningsort: Distans

Kurstyp: Särskild kurs 

Längd: 1 termin 

Studietakt: 100%

Ansök senast: 20 november
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Kursstart: 10 januari


Antagningsvillkor:
  

Deltagaren ska… 

 • fylla minst 18 år det år kursen startar 
 • ha tillgång till dator med webkamera alt. surfplatta samt bra internetuppkoppling 
 • ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra sig kursen på distans 
 • själv stå för all kostnad för konstnärsmaterial 

Kostnad: 300 kr terminsavgift. Kostnad för material tillkommer. 
Kontakt: Hien Wollinger 
E-post:  
Telefon: 0705-802705  

Att läsa på distans 

Kursen kommer till stor del byggas på skriftliga eller videoinspelade instruktioner och uppgifter. Du kommer att få en terminsplanering som du följer. Kursmaterialet består av videoinspelade lektioner och föreläsningar samt länkar till relevant material på nätet. Du får kontinuerligt olika bilduppgifter att lösa. Resultatet skickar du sedan in för att få respons på ditt arbete.  

Efter avslutad kurs förväntas du: 

 • ha grundläggande kunskaper i teckning och måleri
 • ha kännedom om några viktiga konstepoker och konstnärer i historien
 • ha grundläggande ord och begrepp för att diskutera dina och andras bilder
 • utveckla din förmåga att skapa utifrån en tanke eller idé 

Jag har läst Särskild kurs!

Doina berättar om sin upplevelse av att studera på SIMA Folkhögskola.