Yrkesutbildningar

Vård- och omsorg, Stödassistent

Vård- och omsorgsutbildning

SIMA folkhögskolas tvååriga teckenspråkiga Vård- och omsorgsutbildning kommer att starta hösten-23.

Kurstyp: Yrkesutbildning
Studietakt: 100% förlagd på enheten i Örebro
Behörighet: Grundskolebehörighet och teckenspråkig
Längd: 4 terminer, 2år
Kursstart: 14 augusti 2023
Sista ansökningsdag: 20 maj 2023, ansökan är öppen.
Kostnad: 300 kronor per termin för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter.

Det är obligatorisk närvaro där teori varvas med praktik. Praktikplatsen kan vara förlagd på annan ort än Örebro. Utbildningen motsvarar det nationella yrkespaketet med kurser från vård och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen är CSN berättigad.

Efter avslutat utbildning finns möjlighet att komplettera med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet eller motsvarande..

Kontakta oss på skolan om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta på denna utbildning.

Kursansvarig: Sofia Larsson

Ansökan är öppen till hösten 23

 

Stödassistent

SIMA Folkhögskola startade en ny yrkesutbildning till stödassistent augusti 2020. Genom att utbildningen är på distansstudier har du möjlighet att styra din egen tid. Denna kurs passar dig som har en god självdisciplin och som är bra på att ta eget ansvar. Utbildningen är studiemedelberättigad (CSN).

Kurstyp: Yrkesutbilning
Studietakt: 100 %
Längd: 3 terminer, 1,5 år.
Kursstart: Ingen planerad start

Antagningsvillkor:

  • Deltagaren ska fylla minst 18 år det år utbildningen startar
  • Kunskaper som motsvarar svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå samt kunna tillgodogöra sig undervisningen som sker på teckenspråk
  • Ha tillgång till dator med webkamera, bra internetuppkoppling
  • Ha god självdisciplin att kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans
  • Vara beredd på att göra praktik på annan ort
  • Vara medveten om att viss kostnad för kurslitteratur kan tillkomma

Kursansvarig: Sandra Anlow

Kostnad: 300 kronor per termin för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter. 

Jag har läst Vård- och omsorgsutbildningen!

Maria berättar om Vård- & Omsorgsutbildningen.