YRKESUTBILDNING

Yrkesutbildningar

Vård- och omsorg, Stödassistent

Vård- och omsorgsutbildning

SIMA folkhögskola startade i augusti 2021 en tvåårig  teckenspråkig Vård- och omsorgsutbildning.

Kurstyp: Yrkesutbildning
Studietakt: 100% förlagd på enheten i Örebro
Behörighet: Grundskolebehörighet och teckenspråkig
Längd: 4 terminer, 2år
Kursstart:
Kostnad: 300 kronor per termin för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter.

Det är obligatorisk närvaro där teori varvas med praktik. Praktikplatsen kan vara förlagd på annan ort än Örebro. Utbildningen motsvarar det nationella yrkespaketet med kurser från vård och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen är CSN berättigad.

Efter avslutat utbildning finns möjlighet att komplettera med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet.

Kontakta oss på skolan om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta på denna utbildning.

Kursansvarig: Sofia Larsson

Vi tar inte emot några ansökningar, eftersom kursen redan börjat.

 

Stödassistent

SIMA Folkhögskola startade en ny yrkesutbildning till stödassistent augusti 2020. Genom att utbildningen är nästan helt på distansstudier har du möjlighet att styra din egen tid. Denna kurs passar dig som har en god självdisciplin och som är bra på att ta eget ansvar. Utbildningen är studiemedelberättigad (CSN).

Kurstyp: Yrkesutbilning
Studietakt: 100 %
Längd: 3 terminer, 1,5 år.
Kursstart: Ingen kursstart VT22

Antagningsvillkor:

  • Deltagaren ska fylla minst 18 år det år utbildningen startar
  • Kunskaper som motsvarar svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå samt kunna tillgodogöra sig undervisningen som sker på teckenspråk
  • Ha tillgång till dator med webkamera, bra internetuppkoppling
  • Ha god självdisciplin att kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans
  • Vara beredd på att göra praktik på annan ort
  • Vara medveten om att viss kostnad för kurslitteratur kan tillkomma

Kursansvarig: Sandra Anlow

Kostnad: 300 kronor per termin för försäkring, studiematerial, gemensamma aktiviteter. 

Jag har läst Vård- och omsorgsutbildningen!

Maria berättar om Vård- & Omsorgsutbildningen.