För deltagare

Textning:

Under den här fliken finner du olika policydokument och styrdokument som tryggar din studietid hos SIMA folkhögskola.

Dokumenten gås igenom med lärarna vid varje terminsstart men finns också här på hemsidan så att var och en kan gå tillbaka och läsa igen.

Det är viktigt för att skapa en trivsam skola med god gemenskap att alla känner till vad som gäller på SIMA folkhögskola. Är du osäker på vad något i dokumenten innebär så fråga din mentor eller lagledare på respektive enhet.