Uppdragsutbildningar

SIMA folkhögskola skräddarsyr gärna utbildningslösningar utifrån era behov där undervisningsspråket är teckenspråk. Exempel på utbildningar som anordnas idag är: Teckenspråkskurser, individanpassade eller stegbaserade efter önskemål, Vård- och omsorgsutbildning på 2 år motsvarande vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, Gymnasieutbildning för ungdomar från 16 år som av någon anledning inte har möjlighet att påbörja eller slutföra sina gymnasiestudier på gymnasieskolan. Via Arbetsförmedlingen erbjuder vi etableringskurser och SMF och SFI, där vi har betygsrätt för kurserna A, B, C och D. Kontakta biträdande rektor Tomas Larsson, , 0703-33 43 00 för mer information om hur vi kan lösa ert utbildningsbehov.

Vid intresse för uppdragsutbildningar kontakta biträdande rektor Tomas Larsson. 
E-post:
Telefon: 0730-33 43 00


Mer om uppdragsutbildningar

  • Vård- och omsorgsutbildning finns på 2 år motsvarande vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå men vård- och omsorgsutbildningen genomförs även som uppdragsutbildning för kommun eller privat aktör.

  • Gymnasieutbildning för ungdomar från 16 år som av någon anledning inte har möjlighet att påbörja eller slutföra sina gymnasiestudier på gymnasieskolan. Vi erbjuder här ett undervisningsupplägg där vi är utförare av gymnasieskolans utbildning. Vi har en regelbunden kontakt med din gymnasieskola för avstämning hur utvecklingen går. 

  • Via Arbetsförmedlingen erbjuder vi Etableringskurser och SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs.

  • SFI, Svenska för invandrare, är en utbildning för personer med annat modersmål än svenska där denne får grundläggande kunskaper i svenska språket och svenskt teckenspråk. SIMA folkhögskola har betygsrätt i SFI och erbjuder kurserna A, B, C och D. Det är kommunen som avgör om en studerande har rätt till och behörighet att studera på SFI. Kontakta oss på skolan för mer information.

Kontakta biträdande rektor , så tittar vi tillsamans närmare på hur vi kan lösa aktuellt utbildningsbehov.